و) تخليه و انبار كردن آجر

پس از اينكه آجر سرد شد، آن را از كوره در آورده و انبار مي‌كنند. تخليه و انبار كردن آجر در روش سنتي با وسائل دستي انجام مي‌شود، ولي در كارخانه‌هاي امروزي آجرها درجه‌بندي و بسته‌بندي شده و به محوطه انبار كارخانه حمل مي‌شوند يا آنها را براي حمل در كاميون يا واگن راه‌اهن بارگيري مي‌كنند.

در كارخانه‌هاي مدرن كه به وسائل اتوماتيك مجهز هستند بيشتر كارها از بارگيري مواد خام تا تخليه محصول و كنترل آسياب و تنظيم دماي كوره و ميزان سوخت و جز اين‌ها‌ به طور خودكار انجام مي‌شود.

مطالب مرتبط دیگر:

تاریخچه آجر
مواد اولیه آجر
ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک آجر
مراحل ساخت آجر
قالب گیری آجر
خشک کردن خشت
پختن و خنک کردن خشت
تخلیه و انبار کردن آجر
کوره های آجرپزی
ویژگی های آجر
انواع و اشکال آجر
معایب آجر