و) تخلیه و انبار کردن آجر

پس از اینکه آجر سرد شد، آن را از کوره در آورده و انبار می‌کنند. تخلیه و انبار کردن آجر در روش سنتی با وسائل دستی انجام می‌شود، ولی در کارخانه‌های امروزی آجرها درجه‌بندی و بسته‌بندی شده و به محوطه انبار کارخانه حمل می‌شوند یا آنها را برای حمل در کامیون یا واگن راه‌اهن بارگیری می‌کنند.

در کارخانه‌های مدرن که به وسائل اتوماتیک مجهز هستند بیشتر کارها از بارگیری مواد خام تا تخلیه محصول و کنترل آسیاب و تنظیم دمای کوره و میزان سوخت و جز این‌ها‌ به طور خودکار انجام می‌شود.

مطالب مرتبط دیگر:

تاریخچه آجر
مواد اولیه آجر
ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک آجر
مراحل ساخت آجر
قالب گیری آجر
خشک کردن خشت
پختن و خنک کردن خشت
تخلیه و انبار کردن آجر
کوره های آجرپزی
ویژگی های آجر
انواع و اشکال آجر
معایب آجر