ب) آماده سازي مواد خام ( يا ساختن گل)

در روش دستي در خاك آجر آبخوره مي‌سازند و در آن آب مي‌ريزند و مي‌گذارند كم كم آب بخورد خاك رفته و دانه‌هاي خاك كاملاً خيس شده و خاك به صورت خمير درآيد.

در كارخانه‌هاي جديد ابتدا سنگ‌ها را از خاك‌ جدا كرده و بعد كلوخه‌هاي خاك را در سنگ شكن اوليه خرد كرده و اندازه آنها را به حداكثر 50 ميلي متر مي‌رسانند، سپس آنرا توسط تسمه نقاله‌اي به آسياب هدايت كرده و در آنجا خاك به صورت گرد در آمده و خوب به هم آميخته مي‌شود. خاك آسياب شده از ميان يرند لرزان عبور داده مي‌شود و فقط قسمتي كه به صورت گرد در آمده از آن عبور مي‌كند و دانه‌هاي درشت دوباره به آسياب برگردانده مي‌شود تا عمل خرد شدن آنها كاملاً انجام شود. خاك گرد شده به وسيله تسمه نقاله به انبار حمل مي‌شود. به خاك گرد شده آب مي‌افزايند و آنرا با وسائل ماشيني به هم مي‌زنند تا به حال خمير درآيد و گل شود. اين عمل معمولاً در آسياب گل‌سازي انجام مي‌شود. مقدار آب بسته به روشي است كه براي قالب‌گيري به كار گرفته مي‌شود.