تیغه سفال 10 فوم دار

ابعاد                          cmـ ۱۰×۲۰×۲۵

وزن                           grـ  ۳۳۰۰-۳۱۰۰

تعداد در خاور               ۱۶۰۰-۱۸۰۰ عدد

تعداد در کامیون تک               ۳۰۰۰ عدد

تعداد در کامیون جفت            ۴۵۰۰ عدد

آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی