تیغه سفال 7 ساده

ابعاد cmـ 7×20×25

وزن grـ 2400-2200

تعداد در خاور 2000 عدد

تعداد در کامیون تک 4000 عدد

تعداد در کامیون جفت 6000 عدد

آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی